S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Tovar v akcii

Cena 9,90 €
Skladom
Cena 4,00 €
Skladom
Cena 27,00 €
Vypredané

KONTAKT

MiniStore.sk
Moldavská 27
Košice
tel: 0915 351 795
ministore@ministore.sk


Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.MiniStore.sk, ktorého prevádzkovateľom je Ing. Marcela  Galovicsová, Moldavská 27, 040 11 Košice. IČO: 47516712, DIČ 1077293228 (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.MiniStore.sk . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami internetového obchodu MiniStore.sk, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami internetového obchodu MiniStore.sk,  zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


Objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Tovar je možné vrátiť, pokiaľ je nový, nepoužitý, nepoškodený a remienok na hodinkách nejaví známky použitia po ich vyskúšaní. Tovar je potrebné zabaliť do obalu, ktorý zabezpečí jeho nepoškodenie počas prepravy. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu), ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho: Ing. Marcela  Galovicsová, Moldavská 27, 040 11 Košice. Pri požadovaní vrátenia peňazí je nutné s tovarom odoslať aj daňový doklad, ktorý Vám bol dodaný spolu so zásielkou alebo prostredníctvom emailu.

 

Zodpovednosť za vady, reklamácia, záruka

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru  lebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy na miesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr  do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Súčasťou doručenia každej objednávky je platný daňový doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži aj ako záručný list. Pri strate daňového dokladu je možné požiadať o jeho opätovné zaslanie prostredníctvom Slovenskej pošty. Administratívny poplatok za zaslanie kópie daňového dokladu je 5.00 Eur. Túto sumu je nutné uhradiť vopred prevodom na náš účet, č. účtu: 2800490449/8330. Z bezpečnostných dôvodov faktúry neposielame elektronickou formou.

 

Postup pri reklamácii

1. stiahnute si reklamačný formulár a vyplňte ho

2. tovar zašlite zabalený v obale vyhovujúcom preprave spolu s vyplneným reklamačným formulárom a dokladom o kúpe na adresu predávajúceho: Ing. Marcela  Galovicsová, Moldavská 27, 040 11 Košice. (nie na dobierku!)

Reklamácie riešime obratom.


Platobné a dodacie podmienky

Naše objednávky expedujeme prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriéra prepravnej spoločnosti GLS.

Slovenská pošta - dobierka

Zásielka je doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar Vám doručí Vaša poštárka (nie kuriér) na dobierku. Ak Vás poštárka nezastihne doma, nechá Vám v schránke žltý papierik, s ktorým si potom vyzdvihnete Vašu zásielku na pošte. Ak by sa stalo, že Vám poštárka žltý papierik nenechá, ihneď nás kontaktujte a my Vám pošleme Vaše podacie číslo, s ktorým si viete tiež vyzdvihnúť Vašu zásielku na pošte.

Cena za poštovné pri objednávke do 30 EUR je 2,95 EUR . Pri objednávke nad 30 EUR vrátane, je poštovné zadarmo.

Objednávky expedujeme spravidla do 24 hodín, čiže tovar budete mať kdekoľvek na Slovensku do 2 pracovných dní po vyexpedovaní Vašej objednávky.

Slovenská pošta - prevodný príkaz

Objednávku je potrebné uhradiť prevodom na náš účet. Všetky informácie potrebné k uhradeniu Vašej objednávky dostanete prostredníctvom emailu po odoslaní Vašej objednávky. Vaša objednávka bude expedovaná ihneď po pripísaní platby za tovar na náš účet prostredníctvom Slovenskej pošty. Zásielky roznáša poštárka, nie kuriér.

Cena za poštovné pri objednávke do 30 EUR je 2,55 EUR . Pri objednávke nad 30 EUR vrátane, je poštovné zadarmo.

GLS - preprava kuriérom

Po expedovaní balíka dostane zákazník e-mail a sms, kde je informovaný, že jeho objednávka bola poslaná a že bude doručovaná nasledujúci pracovný deň. E-mail aj sms obsahuje číslo balíka a v prípade dobierky aj jej sumu. Ráno v deň doručenia dostane zákazník oznámenie (formou e-mailu a sms), ktoré obsahuje telefónne číslo na kuriéra, zákaznícky servis a 3-hodinový časový interval o predpokladanom čase doručenia.V prípade neúspešného doručenia sa pošle zákazníkovi e-mailové (sms) oznámenie o nedoručení balíka. Prostredníctvom linku v tomto e-maili (sms) môže zákazník zadať náhradné doručenie a to - doručenie v inýn termín, na inú adresu alebo priame vyzdvihnutie balíka v GLS depe.

GLS - preprava kuriérom - dobierka


Zásielka je doručovaná nasledujúci pracovný deň po jej vyexpedovaní prostredníctvom kuriéra prepravnej spoločnosti GLS v čase od 8.00 do 17.00 hod. Dobierka sa vypláca kuriérovi.

 

Cena za prepravu kuriérom pri objednávke do 45 EUR je 4,50 EUR. Pri objednávke nad 45 EUR vrátane, je doprava zdarma.

 

GLS - preprava kuriérom - prevodný príkaz

 

Objednávku je potrebné uhradiť prevodom na náš účet. Všetky informácie potrebné k uhradeniu Vašej objednávky dostanete prostredníctvom emailu po odoslaní Vašej objednávky. Vaša objednávka bude expedovaná ihneď po pripísaní platby za tovar na náš účet prostredníctvom kuriéra GLS. Zásielka Vám bude doručená nasledujúci pracovný deň po jej vyexpedovaní v čase od 8.00 do 17.00 hod.

 

Cena za prepravu kuriérom pri objednávke do 45 EUR je 4,10 EUR. Pri objednávke nad 45 EUR vrátane, je doprava zdarma.

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email ministore@ministore.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná je kupujúcemu dostupná.

 

Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.4.2013.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

MGZlZW